Voith i Danmark en | da

Om Voith

Voith er en global teknologigruppe. Gruppens brede portefølje af anlæg, produkter, serviceydelser og digitale applikationer er rettet mod fem vigtige markeder i alle dele af verden inden for energi, olie og gas, papir, råstoffer, transport og biler samt digitale applikationer.
Voiths virksomhed er inddelt i fire koncerndivisioner: Voith Hydro, Voith Paper, Voith Turbo og Voith Digital Solutions.

En stor andel af verdens papirproduktion sker på papirmaskiner fra Voith. En fjerdedel af den energi, der genereres verden over fra vandkraft, produceres med turbiner og generatorer fra Voith Hydro. Voiths drevkomponenter benyttes over hele verden, i såvel industrianlæg som i køretøjer til vej og skinner samt på vandet. Applikationer fra Digital Solutions Group Division gør desuden Voith til en af de toneangivende virksomheder for digitale ændringer i de vigtige globale industrier.

Altid et skridt foran

Voith tilbyder innovationer og serviceydelser til mange forskellige markeder og industrier

Voith-teknologier kan findes overalt: til udvinding af råstoffer, energiproduktion, papirproduktion eller i forbindelse med offentlig transport. Virksomheden har et verdensomspændende netværk af udviklings-, produktions- og serviceafdelinger
På verdensplan produceres en fjerdedel af al elektricitet, der genereres af vandkraft, med teknologier og serviceydelser fra Voith. På kraftværker verden over sikres den løbende energiforsyning med komponenter og serviceydelser fra Voith.
Olie og gas spiller en vigtig rolle i det 21. århundrede. Stabil forsyning af disse råstoffer er en forudsætning for økonomisk velstand.
En verden uden papir? Utænkeligt. Papir fungerer som kommunikationsmiddel til at viderebringe informationer, som et uddannelsesmedie, som praktisk indpakningsmateriale og som en del af den personlige hygiejne. Voith tilbyder sine kunder teknologier og serviceydelser til hele papirproduktionsprocessen.
Ved første blik lægger man oftest ikke mærke til dem, men koblinger, gearkasser og mange andre Voith-komponenter er i konstant drift i transportbåndsystemer over hele verden. Over og under jorden bidrager de til en konstant adgang til råstoffer, såsom kul, kobber, nikkel osv., til industrielle processer.
Over hele verden sker der en løbende stigning i mængden af varer, der transporteres fra ét sted til et andet, folk, der rejser, og folk, der pendler til og fra deres arbejdsplads. Storbyer benytter sig af intelligente systemer til offentlig transport, og verden forbindes af transportruter over lange distancer. Voith hjælper udviklingen på vej med innovative og bæredygtige løsninger.

Group

Voith er en af Europas store familieejede virksomheder.
  • 19.000 medarbejdere
  • Afdelinger i over 60 lande
  • Omsætning på 4,2 milliarder euro
More about the group
at voith.com

Voith i Danmark 

Det tilbyder vi  

Voith er en global leverandør af den nyeste teknologi og førende industrielle serviceydelser. Voith tilbyder sine danske kunder en bred portefølje af systemer, produkter og serviceydelser.

Spændende opgaver  

At arbejde for Voith  

Vi er her for dig  

Globalt