Voith i Norge en | no

Om Voith

Voith er en global teknologigruppe. Med energi, olje og gass, papir, råmaterialer og transport og kjøretøy, tjener den brede porteføljen med anlegg, produkter, tjenester og digitale applikasjoner fem avgjørende markeder i alle verdens regioner.
Voiths virksomhet er samlet i fire gruppedivisjoner: Voith Hydro, Voith Paper, Voith Turbo og Voith Digital Solutions.

En stor andel av verdens papirproduksjon produseres på Voith papirmaskiner. En fjerdedel av energien som genereres over hele verden fra vannkraft, produseres med turbiner og generatorer fra Voith Hydro. Voiths drivkomponenter finnes i applikasjoner over hele verden, både i industrielle anlegg og på vei- og skinnekjøretøy, samt på vann. Og applikasjonene som leveres av Digital Solutions gruppedivisjon, gjør Voith til en av de som setter tempoet for digital forandring i viktige globale industrier.

Alltid et steg foran

Voith tilbyr innovasjoner og tjenester for en lang rekke markeder og industrier

Teknologi fra Voith finnes overalt: i råmaterialer, materialutvinning, energiproduksjon, papirproduksjon eller innen offentlig transport. Selskapet har et verdensomspennende nettverk for utvikling, produksjon og tjenester.
En fjerdedel av den globale elektrisiteten som genereres fra vannkraft produseres med teknologier og tjenester fra Voith. Komponenter og tjenester fra Voith brukes av kraftverk over hele verden for å sikre stabil strømforsyning.
Olje og gass spiller en viktig rolle i det 21. århundre. Pålitelige forsyninger av disse råmaterialene er en forutsetning for økonomisk fremdrift.
Papir En verden uten papir? Utenkelig. Papir er en informasjonsbærer, et utdanningsmiddel, et praktisk emballasjemateriale og et element innen personlig hygiene. Voith tilbyr sine kunder teknologier og tjenester for hele papirproduksjonsprosessen.
Ved første øyekast blir de ofte oversett, men koblinger, girkasser og mange andre Voith-komponenter er i uavbrutt drift i transportbåndsystemer over hele verden. Både over og under bakken bidrar de til konstant tilgjengelighet av råmaterialer, slik som kull, kobber, nikkel, osv. for industrielle prosesser.
Stadig mer gods blir transportert globalt og stadig flere mennesker reiser eller pendler til arbeidsplassen. Storbyene stoler på intelligente, offentlige transportsystemer og langdistanserutene forener verden. Voith støtter disse utviklingene med innovative og bærekraftige løsninger.

Group

Voith er et av Europas største familieeide selskaper.
  • 19¬†000 medarbeidere
  • Lokaliteter i over 60 land
  • 4,2¬†milliarder Euro i omsetning
More about the group
at voith.com

Voith i Norge 

Vårt tilbud 

Voith er en global leverandør av høyteknologi og industritjenester. Voith tilbyr en bred portefølje av systemer, produkter og tjenester som betjener de fem viktige markedene for energi, olje og gass, papir, råmaterialer, samt transport og bilindustri i alle verdens regioner.

Spennende oppgaver  

Jobbe hos Voith  

Vi er her for deg 

Globalt