Voith i Norge en | no
Oslo
Production
Sales, Services
Industrial Services

Velkommen til Voith Turbo i Oslo

Voith Turbo Norge driver service, delesalg og reparasjon av Voith DIWA automat-gearkasser til linjebusser og Voith Retarder til lastebiler og busser

Kontakt

Voith Turbo AS
Østre Aker vei 90
0596 Oslo, Norway
+47 63 84 70 20

Din partner for industrielle applikasjoner

Voith Turbo Industris kompetanse er å omdanne primær energi til mekanisk energi. Vi tilbyr produkter og løsninger innen foreksempel energiproduksjon og forsyning, til offshoreanlegg og kjemisk industri, til håndtering av tyngere råmaterialer og naturresurser, samt generelle transmissionsoppgaver i metall og prosessindustri.

 

Nyttekjøretøy

Voith Turbo systemer for kjøretøy gir deg høy sikkerhet, pålitlighet og komfort. Voith sikrer en optimal akselerasjon og retardasjon i busser, lastbiler og spesialkjøretøyer. Mer enn 150.000 busser rundt om i verden kjører med Voith DIWA automatgirkasse.
Voith Turbos hydrauliske Retarder er blandt de mest effektive bremsesystemer for busser og lastbiler. Votih retarderen bremser ned helt uten slitasje. Det finnes 275,000 enheter i drift over alt på kloden.
Voiths høyelastiske torsionssvingningsdemper "Hydrodamp" forlenger levetiden for drivlinjen, og tillater jevn kjøring selv i lave turtallsområder.
Med disse og andre produkter bidrar Voith Turbo aktivt til den globale miljøbeskyttelse.
 

Produkter og tjenester

Nyttekjøretøy Automatgirkasser Retardere

Marine teknologi

Presise manøvreringsferdigheter er en forutsetning for å oppnå økt sjøsikkerhet til fordel for mannskap, passasjerer og det marine miljø. Voith Turbo Marine har fokusert på denne oppgaven i nesten 80 år. De første Voith Schneider propeller som kombinerer ror og fremdriftssystem i én enhet ble produsert i 1926. Voith Schneider propeller har siden blitt forbedret og er nå den mest manøvredygtige- og blant de mest effektive fremdriftssystemer.

Produkter og tjenester

Maritim teknologi

Skinnegående kjøretøy

Voith Turbo er en av de ledende leverandører av systemer og komponenter for jernbanekjøretøy. Voiths kompetanse bygges på årelang erfaring. Voith Turbo gear, koblinger og retardere er blitt uunværlig for jernbanekjøretøy over hele verden. Voith Turbo komponenter sikrer lett kjøring, driftsikkerhet og økonomi. Hydrostatisk, elektrisk eller mekanisk: Voith Turbos produktprogram spenner fra individuelle komponenter til komplette løsninger.
 

Produkter og tjenester

Skinnegående kjøretøy

Voith i Norge 

Vårt tilbud 

Voith er en global leverandør av høyteknologi og industritjenester. Voith tilbyr en bred portefølje av systemer, produkter og tjenester som betjener de fem viktige markedene for energi, olje og gass, papir, råmaterialer, samt transport og bilindustri i alle verdens regioner.

Spennende oppgaver  

Jobbe hos Voith  

Vi er her for deg 

Globalt