Voith w Polsce en | pl
Majków Duży
Production
Sales, Services
Industrial Services
Voith Turbo sp. z o.o. został założony w roku 1993.
Od tego czasu spółka konsekwentnie się rozwija. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników nawiązaliśmy
i przez lata kontynuujemy udaną współpracę z Klientami ze wszystkich obszarów działalności Voith Turbo.

Główna siedziba firmy mieści się w Majkowie Dużym
k. Piotrkowa Trybunalskiego. Poza przestrzenią biurową posiadamy własny warsztat o powierzchni ponad
1 000 m2 oraz 600 m2 magazynu. Nasza działalność kon-centruje się na sprzedaży i serwisowaniu hydrodynamicz-nych układów napędowych, dostarczamy także oryginal-ne części zamienne. Możecie Państwo również skorzy-stać z naszej oferty szkoleń i doradztwa technicznego doświadczonych inżynierów.

Wyślij wiadomość

 Voith Turbo sp. z o.o.
 Majków Duży 74
 Wola Krzysztoporska
tel.: +48 44 646 88 48
tel.: +48 44 648 88 70
fax: +48 44 646 85 20

Zapewniamy kompleksowe wsparcie podczas całego okresu eksploatacji pełnej gamy urządzeń firmy Voith - od przekładni autobuso-wych przez kompletne układy napędowe dla kolei, górnicze sprzęgła rozru-chowe, hydrodynamiczne sprzęgła regulowane, prze-kładnie zębate i sprzęgła przeciążeniowe po wały Cardana.

Całodobowy serwis

Pojazdy użytkowe i szynowe:

tel.: +48 44 646 85 19
tel. kom.: +48 695 738 271  

Napędy przemysłowe:

tel. kom.: +48 885 303 303 

Voith Turbo sp. z o.o. ma spółki zależne na Ukrainie i Białorusi, obsługujemy także Klientów w krajach nadbałtyckich. W ograniczonym zakresie jesteśmy również odpowiedzialni za rynki Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Bośni, Serbii, Czarnogóry, Albanii, Macedonii, Grecji, Rumunii, Bułgarii, Mołdawii i Gruzji.

Ze względu na obsługiwane branże przemysłu wyróżniamy cztery piony organizacyjne:

Pojazdy użytkowe

Bezpieczeństwo, wydajność oraz komfort jazdy to podstawowe wymagania w tran-sporcie. To także nasze priorytety. Nasza firma ściśle współpracuje zarówno z producentami, jak i użytkownikami po-jazdów, dzięki czemu możemy sprostać oczekiwaniom obu stron. Aktualnie po-nad 150 000 autobusów na świecie jest wyposażonych w przekładnie automaty-czne DIWA, a hydrodynamiczne retarde-ry Voith należą do zwalniaczy najczęściej stosowanych w ciężarówkach.
Voith Turbo sp. z o.o. prowadzi sprzedaż i obsługę posprzedażną oraz wspiera producentów w zakresie projektowania.  Na terenie naszej działalności jest obecnie około 10 000 przekładni DIWA. Dysponujemy pełną gamą urządzeń i oryginalnych części zamien-nych. Prowadzimy naprawy i remonty wszystkich naszych produktów. Na wyposażeniu warsztatu mamy stanowisko testowe prze-kładni automatycznych DIWA. Oferujemy także serwis u Klienta.

Przekładnia automatyczna DIWA do autobusów miejskich

Zaprojektowana specjalnie do autobusów miejskich przekładnia DIWA działa wg spra-wdzonej zasady rozdziału mocy. Pozwala ona na bezstopniowe ruszanie i hamowanie w szerokim zakresie prędkości, podczas gdy inne przekładnie potrzebują w tym celu dwóch lub trzech zmian biegów. Najnowsza DIWA.6 została zoptymalizowana do pra-cy w pojazdach spełniających normę Euro 6. Zmodyfikowana konstrukcja korpusu po-zwoliła ograniczyć emisję hałasu, a inteligentny system zarządzania momentem ru-szania i redukcja ciśnienia roboczego w przekładni w zależności od bieżących potrzeb zmniejszają zużycie paliwa nawet o 5%.
więcej Broszura "Pakiet efektywnościowy DIWA" (1.92 MB) Broszura "Olej Shell Spirax do przekładni autobusowych DIWA" (1.70 MB)

DIWA SmartNet – prosty i skuteczny monitoring stanu przekładni

Telemetryczny system DIWA SmartNet zapewnia stały podgląd najważniejszych parametrów przekładni, pomagając w utrzymaniu wysokiej dyspozycyjności taboru oraz niskich kosztów eksploatacji. DIWA SmartNet 2.0 regularnie przekazuje i auto-matycznie analizuje dane dotyczące aktualnego staniu technicznego przekładni. Powiadomienie o wszelkich nieprawidłowościach przesyłane jest automatycznie do użytkownika, co znacznie ułatwia diagnostykę i przyspiesza podjęcie trafnej decyzji
o dalszych działaniach serwisowych, w tym naprawach prewencyjnych.
więcej

Program zmiany biegów SensoTop

Program zmiany przełożeń SensoTop dobiera optymalną prędkość obrotową po prze-łączeniu w zależności od topografii, obciążenia pojazdu i dynamiki jazdy. Czujnik na-chylenia dostarcza precyzyjne informacje na temat ukształtowania terenu, dzięki cze-mu SensoTop płynnie dostosowuje punkty zmiany biegów w każdej sytuacji. Zarówno na płaskiej drodze jak i w górach, przy dużym i małym obciążeniu kierowca zawsze dysponuje optymalną mocą silnika. Doświadczenie pokazało, że uzyskana w efekcie oszczędność paliwa sięga 7%.
więcej

Retarder

Retardery Voith mogą przejąć do 90% wszystkich hamowań pojazdu, chroniąc przed zużyciem hamulce zasadnicze.

Najnowszym modelem w naszej ofercie jest całkowicie bezobsługowy i przyjazny dla środowiska wtórny zwalniacz wodny Voith SWR wykorzystujący płyn chłodzący jako ciecz roboczą. 

więcej Broszura "Voith Retarder 3250" (0.87 MB) Broszura "Zwalniacz wodny Voith SWR" (2.19 MB)

Dwustopniowa sprężarka powietrza

Wstępne ładowanie w połączeniu z unikalnym systemem międzystopniowego chłodze-nia skutkuje znacznym zmniejszeniem poboru mocy. Jednocześnie temperatura sprę-żania maleje, co pozwala na wydłużenie cykli pracy oraz zwiększenie podaży powie-trza przy tej samej objętości skokowej. Przy braku zapotrzebowania na sprężone po-wietrze system automatycznie uruchamia pracę w trybie jałowym, co znacząco zmniej-sza obciążenie silnika. W konsekwencji niższej temperatury pracy zminimalizowany zostaje proces karbonizacji oraz osadzania się produktów ubocznych takich jak estry
i acetony w gumowych częściach układu pneumatycznego.
więcej

Tłumik drgań skrętnych

Nowoczesne silniki o wyższych prędkościach obrotowych oraz procesy optymalizacji zużycia paliwa skutkują dużym obciążeniem układów napędowych. Zużycie kompo-nentów znacznie wzrasta. Pochłaniając i gasząc wibracje, tłumik drgań skrętnych Voith Hydrodamp chroni układ napędowy przed przeciążeniem i wydłuża czas eksplo-atacji jego poszczególnych elementów. Stosowany jest w maszynach rolniczych, bu-dowlanych, autobusach oraz pojazdach szynowych.
więcej

Turbosprzęgło hydrauliczne z retarderem VIAB

VIAB to innowacyjny system łączący zalety hydrodynamiki podczas ruszania i hamo-wania z wysoką wydajnością napędu mechanicznego podczas jazdy. Jego najważniej-szym elementem jest regulowane sprzęgło hydrodynamiczne. VIAB umożliwia spraw-ne i dynamiczne ruszanie z pełnym obciążeniem oraz bezpieczne hamowanie bez zużywania się elementów do obciążeń sięgających 250 ton.
więcej

Automatyczne systemy gaszenia Fogmaker

Technologia Fogmaker – gaszenie pożaru w komorze silnika mgłą wodną pod wysokim ciśnieniem – działa niezależnie od zasilania prądem. Ze względu na natychmiastowy efekt gaszenia oraz szybkie chłodzenie, gaszenie mgłą wodną
jest bardzo wydajnym rozwiązaniem.
więcej

Systemy centralnego smarowania pojazdów użytkowych

Celem automatycznych systemów smarowania jest dostarczanie odpowiedniej ilości smaru do wszystkich niezbędnych miejsc w regularnych odstępach czasu. Voith Turbo sp. z o.o. jest polskim przedstawicielem wszystkich głównych dostawców tych syste-mów:  Baier + Köppel (BEKA-MAX), SKF oraz Lincoln.
więcej

Muzeum

Podczas wizyty w naszej siedzibie, zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Automatycznych Przekładni Autobusowych.

Strona muzeum

Pojazdy szynowe

Oferta Voith Turbo dla kolei obejmuje rozwiązania hydrodynamiczne, elektry-czne i mechaniczne – od pojedynczych komponentów po kompletne układy. Jesteśmy wiodącym dostawcą urządzeń do spalinowych i elektrycznych zespołów trakcyjnych, tramwajów, lokomotyw, kolei dużych prędkości, metra oraz pojazdów specjalnych. Systemowe podejście oraz kompleksowa obsługa są gwarancją nie-zawodności, bezpieczeństwa i komfortu.  Zwiększamy prędkości, jednocześnie obniżając emisje i zużycie energii.
Voith Turbo sp. z o.o. prowadzi sprzedaż nowych produktów oraz świadczy profesjonalne usługi obejmujące serwis, modernizacje oraz dostawy części zamiennych. Mamy także bogate doświadczenie i kompetencje w zakresie napraw i remontów. W 2014 r. roz-budowaliśmy warsztat i wyposażyliśmy go w stanowisko testowe kompletnych układów napędowych RailPack. Do napraw używa-my wyłącznie testowanych oryginalnych części zamiennych. Poza oczywistym wpływem na bezpieczeństwo, przekłada się to także na dłuższy czas eksploatacji oraz większą dyspozycyjność całego napędu.

RailPack – systematycznie zaprojektowany kompletny układ napędowy

Odpowiedni napęd to podstawa. Nasze RailPacki to kompaktowe układy stosowane we wszystkich rodzajach pojazdów szynowych. Jednak zalety zawsze pozostają te same – elastyczne zawieszenie eliminujące drgania, mała przestrzeń instalacyjna oraz najwyższa niezawodność.
więcej

Przekładnie hydrodynamiczne – wyjątkowo długa eksploatacja

Nasze przekładnie turbo zbudowane są z prawie niezużywających się komponentów. Wyróżnia je wyjątkowo długi okres użytkowania oraz minimalne wymagania obsługi. Od 80 lat zapewniamy ich najwyższą jakość i niezawodność, wciąż wprowadzając kolejne ulepszenia. To jeden z powodów, którym nasze przekładnie zawdzięczają swoją popularność.
więcej

Przekładnie osiowe – z myślą o maksymalnych osiągach

Przekładnie osiowe Voith są z powodzeniem eksploatowane na całym świecie.
Zostały zoptymalizowane pod kątem wagi i hałasu, pozwalają osiągać prędkość
ponad 400 km/h. Są zawsze dostosowywane do nacisków osi, prędkości i siły pociągowej konkretnego pojazdu – tramwaju, metra, zespołu trakcyjnego, loko-motywy, kolei dużych prędkości lub pojazdów specjalnych.
więcej

Układy napędowe silnik-przekładnia

Oferujemy kompletne napędy elektryczne dla tramwajów, kolei miejskiej i pociągów
o standardowym rozstawie kół. Wykorzystując know-how z zakresu elektryki oraz doświadczenie z przekładniami i zestawami kołowymi, opracowujemy dla Klientów indywidualne rozwiązania.  Idealnie dobrane połączenie przekładni z silnikiem poz-wala na uzyskanie niezwykle dynamicznej charakterystyki trakcyjnej we wszystkich warunkach pracy oraz zapewnia niezawodność i łatwość obsługi. Dzięki zwartej konstrukcji nasze układy silnik-przekładnia są proste w instalacji i demontażu.
więcej

Zestawy kołowe

Voith jest jedynym dostawcą przekładni oferującym także kompletne zestawy kołowe własnej produkcji. Takie rozwiązanie pozwala skrócić czasy dostaw, ograniczyć liczbę interfejsów oraz podnieść jakość produktu. W skład zestawu wchodzi przekładnia osiowa, wał przekładni, koła oraz tarcze hamulcowe i łożyska. Oczywiście każdy zestaw jest dostosowany do konkretnej aplikacji.
więcej

Sprzęgi automatyczne Scharfenberg

Poza niezawodnością i bezpieczeństwem sprzęgi kolejowe powinny cechować się łatwością dostosowania do wymagań danego pojazdu. Modułowa budowa sprzęgów Schaku oraz dostępność wielu wersji sprawia, że zawsze z łatwością możemy znaleźć optymalne rozwiązanie.
więcej

Półautomatyczne sprzęgi Scharfenberg

Sprzęgi półautomatyczne Schaku zapewniają pewne i bezpieczne połączenia międzywagonowe. Ponieważ podczas zwykłego trybu pracy nie ma potrzeby sprzęgania i rozsprzęgania składu, automatyczne działanie nie jest wymagane. Sprzęgi półautomatyczne mogą być dodatkowo wyposażone w elementy po-chłaniające energię oraz w sprzęgi elektryczne i pneumatyczne.
więcej

Absorbery energii – lekkie i skuteczne

Zadaniem absorberów energii jest ochrona pasażerów i zminimalizowanie uszkodzeń taboru w wypadku zderzenia. Urządzenia Voith wyróżnia niska waga oraz stałe po-chłanianie energii w czasie, które przekłada się na wysoką zdolność absorbcji. Czyn-nikiem dodatkowo zwiększającym bezpieczeństwo są elementy antywspinające.
więcej

Systemy czołowe Scharfenberg

Systemy czołowe Scharfenberg spełniają wymagania dotyczące zarówno aerody-namiki, jak i wyglądu pojazdu. Dla każdego Klienta i każdej prędkości opracowujemy
i testujemy indywidualne rozwiązanie. Dzięki temu elementy pochłaniające energię, stałe lub chowane sprzęgi automatyczne, klapy sprzęgu oraz sterowanie mogą być połączone w jeden zintegrowany system. Drobne zderzenia są buforowane bez sta-łego zniekształcenia dzięki użyciu odpowiednich materiałów i kształtów. Wszystkie element są funkcjonalne, łatwe w obsłudze i konserwacji. Są także bardzo lekkie
i w razie potrzeby mogą być szybko wymienione. Jest to szczególnie ważne po uszkodzeniu w skutek wypadku.
więcej

Wały Cardana

Wały przegubowe Voith niezawodnie przenoszą moment obrotowy we wszystkich rodzajach pojazdów szynowych. W razie potrzebny nasze wały Cardana mogą być dostarczone w zestawie ze sprzęgłami przeciążeniowymi lub tłumikami drgań.
więcej

Sprzęgła wysokoelastyczne

Sprzęgła wysokoelastyczne Voith przenoszą częstotliwość drgań poza zakres prędkości urządzenia. Tłumią także krytyczne wartości drgań skrętnych oraz uderzenia momentu.
więcej

Górnictwo i przemysł metalowy

Urządzenia stosowane w przemyśle wydobywczym oraz w przetwórstwie surowców mineralnych pracują w wyją-tkowo trudnych warunkach. Odporny
i niezawodny napęd jest podstawą ich prawidłowego funkcjonowania. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu inżynierowie Voith opracowali kompo-nenty pozwalające osiągać największą produkcję nawet w najcięższych warun-kach, zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni. Dlatego od lat cieszymy się zaufaniem pracowników hut i kopalń.
Z produktami Voith, od wałów przegubo-wych po sprzęgła hydrodynamiczne, Państwa urządzenia pracują dłużej bez nieplanowanych przestojów.
Voith Turbo sp. z o.o. prowadzi sprzedaż oraz zapewnia wsparcie Klientów od wczesnego etapu projektowania aplikacji poprzez cały okres użytkowania. W naszej siedzibie mieści się jeden z warsztatów Voith ECOS (European Centers of Service). Przeprowa-dzamy kompleksowe remonty wszystkich typów sprzęgieł. Warsztat wyposażony jest w wyważarkę. Wszelkie naprawy i usługi serwisowe wykonywane są przez wykwalifikowanych inżynierów. Dostarczamy także wszelkie części zamienne niezbędne do sprawnego funkcjonowania urządzeń marki Voith.

Sprzęgła hydrodynamiczne

Zasada działania sprzęgła hydrodynamicznego pozwala na łagodny rozruch maszyny roboczej. Jednocześnie sprzęgło hydrodynamiczne ogranicza moment obrotowy, pozwala na podział obciążenia oraz tłumi drgania skrętne. Nasza oferta obejmuje sprzęgła o stałym napełnieniu oraz o regulowanym przepływie w zakresie mocy od 300 W do 6 MW. Rozwiązania Voith są niezawodne oraz dostosowane do konkretnej aplikacji.
więcej Broszura "Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS" (0.45 MB) Broszura "Sprzęgła hydrodynamiczne o stałyn napełnieniu sterowane zaworem" (4.16 MB) Broszura "Napędy przenośników tasmowych TurboBelt 780 TPXL" (2.15 MB)

Sprzęgła przeciążeniowe

Sprzęgła przeciążeniowe typu SafeSet stosowane m.in. w przenośnikach, młynach, kruszarkach i wielu innych aplikacjach są najbardziej precyzyjnymi rozwiązaniami na rynku.
więcej Broszura "Sprzęgła przeciążeniowe" (5.57 MB) Broszura "Zastosowanie sprzęgła SafeSet: zgrzebłowe przenośniki ścianowe" (0.69 MB)

Wały przegubowe

Wały przegubowe Voith przekazują moment obrotowy do maszyny roboczej oraz w dużym stopniu kompensują nieosiowość układu, zapewniając ciągłość produkcji i obniżenie kosztów utrzymania. W naszej ofercie znajdują się wykonywane wg indywidualnego zapotrzebowania wały o podwyższonej jakości, wały standardowe oraz układy równoważące wały z podparciem w środkowej części.
więcej

Zawory Valvex

Iskrobezpieczne elektrozawory Valvex dla górnictwa to sprawdzone rozwiązanie wszędzie tam, gdzie skuteczne zapobieganie wybuchom stanowi najważniejsze kryterium. Od lat są one eksploatowane w kopalniach w systemach odpylania, chłodzenia powietrza, układach sterowania oraz układach napędowych przenośników.
więcej

Sprzęgła wysokoelastyczne

Sprzęgła wysokoelastyczne Voith przesuwają drgania rezonansowe jednostki napędowej poza zakres występującej prędkości obrotowej. Tłumią także krytyczne wartości drgań skrętnych oraz uderzenia momentu, zwiększając produkcję oraz żywotność i dyspozycyjność wszystkich połączonych komponentów.
więcej

Sprzęgła zębate Hirtha

Sprzęgła Hirtha to samocentrujące się i łatwe w demontażu sprzęgła zębate. Stosowane są do wyjątkowo precyzyjnego łączenia metalowych bądź plastikowych wałów, tarcz, rotorów, kół i korb dając możliwość przenoszenia najwyższych momentów obrotowych.
więcej

Systemy hydrauliczne

Komponenty i systemy Voith do napędów hydraulicznych i układów sterowania są dynamiczne, precyzyjne i wydajne. Dostosowane do konkretnych aplikacji i wymagań Klienta rozwiązania cenione są w wielu zastosowaniach, m.in. w prasach, maszynach do przeróbki tworzyw sztucznych oraz przy budowie maszyn.
więcej

Systemy transportowe

Voith rozszerzył swoja ofertę o produkty specjalisty w dziedzinie górniczych systemów transportowych - HESE Maschinenfabrik. Oferujemy m.in. komponenty rozruchowe przenośników taśmowych oraz wyposażenie przyszybowe.
więcej

Energetyka, nafta i gaz

Niezależnie, czy mowa o wydobyciu, transporcie czy przetwórstwie ropy naftowej i gazu, przemyśle energety-cznym czy chemicznym, przed każdą branżą stoją inne wyzwania. Jednak wymagania dotyczące stosowanych urządzeń są takie same: bezpieczeń-stwo procesów, precyzyjne, niezakłó-cone działanie, wysoka niezawodność oraz niskie całkowite koszty eksploatacji. Produkty Voith używane są we wszy-stkich najistotniejszych aplikacjach przemysłowych. Nasze hydrodynami-czne sprzęgła regulowane, stało-obrotowe przekładnie zębate oraz systemy regulacji turbin znane są ze swojej wyjątkowej konstrukcji, jakości
i innowacyjności.
Poza sprzedażą, Voith Turbo sp. z o.o. oferuje pełen zakres usług, w tym naprawy warsztatowe, remonty, serwis u Klienta, doradztwo, modernizacje oraz retrofit, który obejmuje zarówno wymianę wyeksploatowanych urządzeń na nowe, jak i dostawy kompletnych zespołów napędowych maszyn roboczych.  Dostarczamy także oryginalne części zamienne.

Dane rejestrowe Voith Turbo sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Nr KRS: 0000138211
Kapitał zakładowy: 250 000 zł
NIP: 771-00-13-760

Voith w Polsce 

Nasza oferta  

Voith jest wiodącym dostawcą nowoczesnych technologii i usług przemysłowych. Polskim Klientom oferujemy szeroką gamę produktów - systemów i komponentów - oraz usług dla pięciu kluczowych branż przemysłu: energetyki, przemysłu naftowo-gazowego, maszyn papierniczych, surowców mineralnych i transportu.

Dołącz do nas 

Praca w Voith  

Dla naszych Klientów 

Na całym świecie