Przekładnia automatyczna DIWA do autobusów miejskich

Zaprojektowana specjalnie do autobusów miejskich przekładnia DIWA działa
wg sprawdzonej zasady rozdziału mocy. Pozwala ona na bezstopniowe ruszanie
i hamowanie w szerokim zakresie prędkości, podczas gdy inne przekładnie po-trzebują w tym celu dwóch lub trzech zmian biegów. Najnowsza DIWA.6 została zoptymalizowana do pracy w pojazdach spełniających normę Euro 6. Zmodyfiko-
wana konstrukcja korpusu pozwoliła ograniczyć emisję hałasu, a inteligentny sys-
tem zarządzania momentem ruszania i redukcja ciśnienia roboczego w przekładni
w zależności od bieżących potrzeb zmniejszają zużycie paliwa nawet o 5%.

 

Korzyści dla Klienta:

  • wyższa wydajność,
  • niższe zużycie paliwa,
  • mniejsza emisja hałasu i CO2,
  • niższe koszty obsługi i napraw,
  • większa wygoda i  bezpieczeństwo dla kierowcy i pasażerów,

 

Pełna informacja o produkcje w języku angielskim