Tłumik drgań skrętnych: dłuższy czas eksploatacji

Nowoczesne silniki o wyższych prędkościach obrotowych oraz procesy optymalizacji zużycia paliwa skutkują dużym obciążeniem układów napędowych. Zużycie komponentów znacznie wzrasta. Pochłaniając i gasząc wibracje, tłumik drgań skrętnych Voith Hydrodamp chroni układ napędowy przed przeciążeniem i wydłuża czas eksploatacji jego poszczególnych elementów. Stosowany jest w maszynach rolniczych, budowlanych, autobusach oraz pojazdach szynowych.

Pełna informacja o produkcie w języku angielskim