Automatyczne systemy gaszenia Fogmaker

Technologia Fogmaker – gaszenie pożaru w komorze silnika mgłą wodną pod wy-
sokim ciśnieniem – działa niezależnie od zasilania prądem. Ze względu na natych-
miastowy efekt gaszenia oraz szybkie chłodzenie, gaszenie mgłą wodną jest bardzo wydajnym rozwiązaniem.

 

Główne zalety:

  • brak konieczności skomplikowanego czyszczenia silnika po ugaszeniu pożaru,
  • niskie koszty utrzymania,
  • brak zasilania prądem,
  • bezpieczny dla ludzi, maszyn i środowiska.