Voith na Slovensku en | sk

O spoločnosti Voith

Voith je globálna technologická skupina. Rozsiahle portfólio v oblasti energií, ropy a plynu, papiera, surovín a dopravy a automobilov spolu so závodmi, produktmi, službami a digitálnymi aplikáciami obsluhuje päť základných trhov vo všetkých svetových oblastiach.
Obchodná činnosť Voith sa delí na štyri divízie skupiny: Voith Hydro, Voith Paper, Voith Turbo a Voith Digital Solutions.

Veľká časť svetovej produkcie papiera sa vyrába na papiernických strojoch značky Voith. Štvrtina svetovej energie sa generuje hydroelektrární sa vyrába pomocou turbín a generátorov z Voith Hydro. Súčiastky pohonov Voith nájdete v aplikáciách na celom svete ako v priemyselných závodoch, tak aj v cestných, železničných a vodných vozidlách. A vďaka aplikáciám divízie Digital Solutions sa Voith radí medzi lídrov digitálnej zmeny v kľúčových globálnych priemyselných odvetviach.

Vždy o krok vpred

Spoločnosť Voith ponúka novinky a služby pre rozličné trhy a priemyselné odvetvia

Technológie spoločnosti Voith možno nájsť všade: pri ťažbe surovín, výrobe energie a papiera alebo v oblasti hromadnej dopravy. Spoločnosť má vytvorenú celosvetovú sieť vývojových, výrobných aj servisných miest.
Štvrtinu celosvetovej elektriny vyrobenej z vodnej energie zaobstarávajú technológie a služby od spoločnosti Voith. Súčiastky a služby spoločnosti Voith zabezpečujú v elektrárňach po celom svete pravidelnú dodávku energie.
Ropa a zemný plyn hrajú vo svete 21. storočia kľúčovú úlohu. Spoľahlivé dodávky týchto surovín sú nevyhnutným predpokladom pre ekonomickú prosperitu.
Svet bez papiera? Nepredstaviteľné. Papier je nosičom informácií, vzdelávacím médiom, praktickým baliacim materiálom a súčasťou osobnej hygieny. Spoločnosť Voith ponúka svojim zákazníkom technológie a služby potrebné na celý proces výroby papiera.
Hoci to nie je na prvý pohľad zrejmé, spojkové zariadenia, prevodové skrine a iné súčiastky značky Voith sú ako súčasť dopravníkov po celom svete v nepretržitej prevádzke. Či už sa suroviny nachádzajú nad alebo pod povrchom, tieto súčiastky prispievajú k dostupnosti materiálov ako uhlie, meď, nikel a pod. na priemyselné spracovanie.
Po celom svete sa prepravuje čoraz viac tovaru a čoraz väčší počet ľudí za prácou cestuje alebo na pracovisko dochádza. Metropoly sa spoliehajú na inteligentné systémy hromadnej a diaľkovej dopravy, ktoré ich spájajú so svetom. Spoločnosť Voith k tomuto rozvoju prispieva inovatívnymi a udržateľnými riešeniami.

Skupina

Spoločnosť Voith je jedným z najväčších rodinných podnikov v Európe.
  • 19000 zamestnancov
  • Pobočky vo viac ako 60 štátoch
  • Predaje vo výške 4,2 miliardy eur
Ďalšie informácie o skupine nájdete na adrese voith.com

Voith na Slovensku 

Naša ponuka 

Voith je celosvetovým poskytovateľom špičkových technológií a priemyselných služieb. Spoločnosť Voith ponúka svojim slovenským zákazníkom širokú škálu služieb.

Vzrušujúce úlohy  

Práca pre Voith  

Sme tu pre vás  

Na celom svete