Voith i Sverige en | sv
Västerås
Production
Sales, Services
Industrial Services

Våra branscher: från gruvindustri till vindkraft

Det är här som vi hör hemma. Precis som du.

På våra marknader och i våra branscher. Här hör vi hemma. I många år, i många årtionden. Med vår breda produktportfölj som täcker vår tids megatrender. Vi utvecklar pålitliga och resurssnåla produkter med låga utsläpp och kan därför bidra till ökad säkerhet, effektivitet och klimatomtanke.

Komponenter och system för kraftöverföring från Voith Turbo återfinns inom en mängd olika branscher och näringsgrenar:

·         gruvindustri

·         kemi, petrokemi

·         värmeproduktion

·         nyttofordon

·         maskinteknik

·         olja och gas

·         papper

·         provningsteknik

·         återvinning

·         spårvägsfordon

·         marinteknik

·         stålindustri

·         vattenkraft och vindkraft.

Contact

Voith Hydro AB
Mäster Ahls gata 8

72212 Västerås
Sweden
+46 21 382560

Voith i Sverige 

Vårt erbjudande till dig 

Den operativa verksamheten är samlad inom fyra koncernområden:
Voith Hydro, Voith Industrial Services, Voith Paper och Voith Turbo. Dotterbolagens verksamhet inom koncernområdena styrs var och en för sig av ett juridiskt självständigt ledningsföretag.

Vårt erbjudande till dig 

Arbeta hos Voith 

Vi finns här för dig 

I hela världen