Voith i Sverige en | sv

Om Voith

Voith är en global teknikgrupp. Med ett brett spektrum av energi, olja & gas, papper, råmaterial och transport & fordon finns anläggningar, produkter, tjänster och digitala applikationer på fem viktiga marknader i alla delar av världen.
Voiths operativa verksamhet är samlad inom fyra koncernområden: Voith Hydro, Voith Paper, Voith Turbo och Voith Digital Solutions.

En stor del av världsproduktionen av papper tillverkas i Voiths pappersmaskiner. En fjärdedel av världens vattenenergi produceras med turbiner och generatorer från Voith Hydro. Voiths drivlinekomponenter återfinns i applikationer över hela världen, såväl i industrianläggningar och i väg- och rälsfordon som på vatten, och applikationerna från koncernområdet Digital Solutions gör Voith till en pacemaker för digitaliseringen av globala nyckelbranscher.

Alltid steget före

Voith har den passande lösningen för varje marknad

Voith-teknologier används överallt: Vid råvarutransporter, vid energiframställning, vid papperstillverkning och i kollektivtrafiken. Företaget har ett globalt nätverk av utvecklings-, produktions- och serviceverksamheter.
En fjärdedel av den energi som utvinns genom vattenkraft över hela världen skapas med teknologier och tjänster från Voith. I kraftverk över hela världen säkrar våra komponenter och tjänster energiförsörjningen.
Olja och gas har en nyckelroll under 2000-talet. En säker tillgång till dessa råvaror är en förutsättning för ekonomiskt välstånd.
En värld utan papper? Otänkbart. Papper är en informationsbärare och ett utbildningsmedium, en praktisk förpackning och en del av vår kroppsliga hygien. Voith erbjuder sina kunder teknologier och tjänster för hela papperstillverkningsprocessen.
Vid en första anblick syns de ofta inte, men kopplingar, växlar och många andra Voith-komponenter arbetar outtröttligt i transportanläggningar över hela världen. Under och ovan jord bidrar de till att råvaror, såsom kol, koppar, nickel och järn, finns tillgängliga för industrin.
Det transporteras mer och mer gods över hela världen och allt fler människor reser eller pendlar till sin arbetsplats. I metropolerna satsar man på intelligenta kollektivtrafiklösningar och fjärrtrafikrutter bildar ett nät över hela världen. Voith stöder dessa utvecklingar genom innovativa och hållbara lösningar.

Koncern

Voith är ett av Europas största familjeföretag.
  • 19000 medarbetare
  • Verksamhet i över 60 länder
  • 4,2 miljarder euro i omsättning
More about the group
at voith.com

Voith i Sverige 

Vårt erbjudande till dig 

Den operativa verksamheten är samlad inom fyra koncernområden:
Voith Hydro, Voith Industrial Services, Voith Paper och Voith Turbo. Dotterbolagens verksamhet inom koncernområdena styrs var och en för sig av ett juridiskt självständigt ledningsföretag.

Vårt erbjudande till dig 

Arbeta hos Voith 

Vi finns här för dig 

I hela världen