Voith i Sverige en | sv

Platser i Sverige

Våra experter finns alltid nära till hands. Voith tillhandahåller tjänster och lösningar för en rad olika branscher, bland annat vattenkraft, papperstillverkning, process- och tillverkningsindustri.
I Västerås har Voith Hydro ett dotterbolag som tillverkar generatorer och erbjuder olika tjänster, som modernisering och uppgradering av vattenkraftverk. Voith Hydro har också en filial i Kristinehamn som har specialiserat sig på vattenturbiner.

I Västerås finns också VG Power Turbo som är experter på upprustning av luftkylda turbogeneratorer.

I Hudiksvall utvecklar och tillverkar Voith Turbo Safeset momentbegränsare, processförbättrare och fasta förbandskopplingar för optimering och skydd av drivlinor i flera olika industrier.

I Spånga, Stockholm, tillhandahåller Voith Turbo AB drivlinekomponenter för transport och industriapplikationer

Voith Paper har fyra anläggningar i Sverige: fabriken i Högsjö som tillverkar pressfilt för pappers- och pappersmassaindustrin. Fabriken i Lessebo är specialiserade på att slipa och rekonditionera valsar för pappers- och massamaskiner. I Stockholm finns ett kontor för försäljning och ombyggnad av pappersmaskiner och i Karlstad finns ett kundcenter för service och reservdelar till pappersmaskiner. Från den danska filialen levererar Voith Industrial Service A/S teknisk underhållsservice och industriella lösningar för processindustrier och energisektorn i Sverige, tillexempel service på plats, ombyggnation och inspektioner.

Hudiksvall
Högsjö
Karlstad
Lessebo
Spanga-Stockholm
Västerås
Production
Sales, Services
Industrial Services
Plats Typ av plats Expertområde
Hudiksvall   Production   Voith Turbo  
Högsjö   Production   Voith Paper  
Karlstad   Sales   Voith Paper  
Lessebo   Production   Voith Paper  
Spanga-Stockholm   Sales   Voith Turbo  
Västerås   Production   Voith Hydro  Voith i Sverige 

Vårt erbjudande till dig 

Den operativa verksamheten är samlad inom fyra koncernområden:
Voith Hydro, Voith Industrial Services, Voith Paper och Voith Turbo. Dotterbolagens verksamhet inom koncernområdena styrs var och en för sig av ett juridiskt självständigt ledningsföretag.

Vårt erbjudande till dig 

Arbeta hos Voith 

Vi finns här för dig 

I hela världen