Voith i Sverige en | sv
Västerås
Production
Sales, Services
Industrial Services

Vattenkraftkompetens för Skandinavien

Voith Hydro Västerås (VHV) är en pionjär som formar dagens och morgondagens vattenkraft i Skandinavien. Voith Hydro Västerås grundades 2002 och har blivit en av de stora leverantörerna av vattenkraftutrustning i Skandinavien, med närvaro både i Västerås och i Kristinehamn i Sverige. Sedan 2006 är VHV ett dotterbolag till Voith Hydro, totalleverantör av vattenkraft i Tyskland. Företaget har fler än 5 000 anställda över hela världen.
Vi finns i Västerås som varit centrum för produktionen av stora roterande elektriska maskiner för kraftgenerering sedan 125 år tillbaka. Sedan 2011 finns vi även i Kristinehamn där vi har samma långa tradition och kunskap inom turbinteknik.

Contact

Voith Hydro AB
Mäster Ahls gata 8

72212 Västerås
Sweden
+46 21 382560

Många produkter och tjänster, en pålitlig leverantör

Våra produkter omfattar nya generatorer, fullständig restaurering av vattenkraftgeneratorer och utrustning samt uppgradering och modernisering av vattenkraftverk. Dessutom kan vi erbjuda inspektioner och många andra tjänster till ägare av vattenkraftverk. VHV driftsätter generatorer från originaltillverkare. Utöver detta kan VHV även erbjuda impulsgivarutrustning och spänningsregulatorer. Tack vare vårt stora utbud av produkter och tjänster ser VHV alltid till att ge våra kunder högsta kvalitet för att göra dem nöjda.
Företag som Vattenfall, E.ON, Fortum, Kemijoki OY i Finland och Statkraft och Landsvirkjun på Island, har ofta anlitat VHV för att leverera rätt lösning till sina vattenkraftverk. Vår tillverkning och verksamhet är också certifierade av TÜV enligt ISO 9001:2000 (kvalitet), ISO 14001: 2004 (miljöhantering) och ISO 18001: 1999 (hälsa och säkerhet).

Hög effektivitet och verkningsgrad: nya generatorer, renovering och uppgraderingar

Energileverantörer som investerar i vattenkraftverk förväntar sig pålitliga produkter: högeffektiv och slitstark utrustning. VHV når upp till dessa höga krav med engagemang och kompetens samt en tillförlitlighet som kunderna kan räkna med. Vi har många stora projekt och delar in dessa i tre huvudkategorier: Våra helt nya generatorer för vattenkraftverk har ett effektområde på 10 till 350 MVA med varvtal upp till 600 rpm.

I grund och botten handlar upprustning om att förnya hela anläggningen och rusta upp den till minst originalprestandan. Ibland kan vi förbättra uteffekten för hela kraftverket. Vanliga åtgärder som ingår i en upprustning är omlindning, byte av statorns plåtkärna eller omisolering av rotorpolerna. När vi uppgraderar ett vattenkraftverk ökar vi uteffekten och gör driften mer tillförlitlig. Detta kan vi uppnå genom att designa om komponenterna i vattenkraftverket och ersätta omodern teknik. Genom att optimera statorkärnan, polerna och ventilationen kan vi öka effektiviteten hos generatorn. Typiska åtgärder för turbinen är nya löphjul och upprustning av övriga delar som ledapparat, tätningsboxar och reglersystem. Vi tillhandahåller modern och miljövänlig teknik med vattenfyllda Kaplan-nav och högtryckssystem för olja. 

 

Kontakt

Voith Hydro AB
Mäster Ahls gata 8
722 12 Västeras
Sweden
+46 21 382 560
Voith Hydro AB
Mäster Ahls gata 8
722 12 Västeras
Sweden
+46 768 175267

Ledande inom tjänster för vattenkraftverk

VHV:s servicegrupp har blivit marknadsledande i Sverige vad gäller vattenkraftgeneratorer de senaste åren. Vi har genomfört hundratals uppdrag med olika omfattningar sedan 2002.
Nu, med lång samlad erfarenhet, kan våra kunder utnyttja vårt stora utbud av tjänster:
 • Inspektioner och statusbedömningar av både turbiner och generatorer 
 • Uppriktningskontroller och elektriska mätningar
 • Omkilning av statorn och omisolering eller ombyggnad av rotorpoler
 • Rengöring och översyn
 • Byte och reparation av hjälputrustningar som magnetiseringar, kylsystem, bromssystem och högtryckshydraulik
 • Designstudier
 • Utbildning
 • Akutreparationer av lager, lindningar, jord- och partfel m.m.

Kontakt

Voith Hydro AB
Mäster Ahls gata 8
722 12 Västeras
Sweden
+46 730 389455
Voith Hydro AB
Mäster Ahls gata 8
722 12 Västeras
Sweden
+46 730 389467
Voith Hydro AB
Kopparlundsvägen 7
721 30 Västeras
Sweden
+46 730 389 498

Vi har alla kunskaper som krävs för magnetiseringsutrustningar och spänningsregulatorer

Vi kan leverera alla typer av utrustning för magnetiseringar och spänningsregulatorer. VHV erbjuder magnetiseringsutrustningar anpassade till alla typer av generatorer från alla tillverkare. Som en oberoende tillverkare av magnetiseringar kan vi fritt välja komponenter från olika leverantörer för att konstruera den bästa lösningen. Vi levererar statiska magnetiseringar, borstlösa matare och spänningsregulatorer som uppfyller både kundernas och nätoperatörernas krav över hela världen.

Kontakt

Voith Hydro AB
Mäster Ahls gata 8
722 12 Västeras
Sweden
+46 730 389 495
Voith Hydro AB
Mäster Ahls gata 8
722 12 Västeras
Sweden
+46 703 121 770
Voith Hydro AB
Mäster Ahls gata 8
722 12 Västeras
Sweden
+46 768 175 276
Voith Hydro AB
Kopparlundsvägen 7
721 30 Västeras
Sweden
+46 767 724908

Kvalitet är kärnan i vår upphandlingspolicy

Företag som vill leverera utrustning till VHV måste uppfylla vissa krav:
 • Kvalitetssäkring av verksamheten
 • Miljöprinciper som motsvarar våra
 • Pålitliga leveranser
 • God ekonomi

VHV väljer leverantörer baserat på deras förmåga att bidra till att utveckla vår verksamhet. 

 

Kontakt

Voith Hydro AB
Mäster Ahls gata 8, T10 van. 4
721 30 Västeras
Sweden
+46 761 191 043
Voith Hydro AB
Mäster Ahls gata 8
722 12 Västeras
Sweden
+46 730 986167

Voith i Sverige 

Vårt erbjudande till dig 

Den operativa verksamheten är samlad inom fyra koncernområden:
Voith Hydro, Voith Industrial Services, Voith Paper och Voith Turbo. Dotterbolagens verksamhet inom koncernområdena styrs var och en för sig av ett juridiskt självständigt ledningsföretag.

Vårt erbjudande till dig 

Arbeta hos Voith 

Vi finns här för dig 

I hela världen