Voith i Norge
Pålitelig – kompetent - lokal

Voith i Norge

Voith i Norge

  Voith tilbyr en rekke tjenester og produkter for virksomheter og industrier over hele verden. Komplette løsninger er tilgjengelig på alle områder, inkludert: papirproduksjonsmaskiner, kraftoverføringer og vannkraftutstyr. Som et globalt selskap kan vi utnytte vår kompetanse og ekspertise fra alle kontinenter for å levere resultater som gjør at din virksomhet når sitt fulle potensiale.

  En totalleverandør til det norske vannkraftmarkedet
  En totalleverandør til det norske vannkraftmarkedet

  Voith Hydro i Norge er fokusert på prosjekter innen produktsegmentene automasjon, turbiner, generatorer og elektromekaniske hjelpesystemer. Dette inkluderer service, rehabilitering, modernisering, oppgradering og levering av nye anlegg. Voith Hydro i Norge innehar komplett lokal kompetanse for elektromekaniske produkter og systemer til vannkraftverk.

  Vi har tre lokasjoner i Norge: i Oslo, Trondheim og Fredrikstad, der vi har et serviceverksted for generatorer og turbiner.

  Spesialist og partner for drivkraft-transmisjon
  Spesialist og partner for drivkraft-transmisjon

  Med intelligente transmisjonsløsninger, bidrar Voith daglig med pålitelig mobilitet for millioner av mennesker, varer og maskiner. Voiths drivkraftteknologi brukes verden over. Våre komponenter og systemer transmitterer og styrer drivkraften alle steder, selv under ekstreme forhold.

  Åpenhetsloven

   • Norsk Redegjørelse Voith Hydro - Åpenhetsloven 2022

    2023-06-23 1.28 MB
    Norsk
    

   Voith Hydro AS sitt arbeid knyttet til aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden

   Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Det betyr at Voith Hydro AS og andre bedrifter nå må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss.

   Formålet er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandørkjeder arbeider med dette.

   Kjernen av loven innebærer en plikt til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger innebærer at virksomheter skal kartlegge mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

   Redegjørelse for 2022

   Voith Hydro AS sin Åpenhetsrapport for 2022 omfatter en redegjørelse for vår tilnærming til aktsomhet, risikoforhold, tiltak gjennomført i løpet av året og planene for kommende periode.

   Likestillingsredegjørelse

    • Likestillingsredegjørelse 2023.pdf

     2024-02-08 0.81 MB
     Norsk
     

    Likestillingsredegjørelse for Voith Hydro AS 2023

    Voith Hydro AS vil i dette dokumentet, som er et vedlegg til årsrapporten 2023, i tråd med aktivitets- og redegjørelsesplikten, søke å redegjøre for konsernets tilstand for kjønnslikestilling, samt for vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering.

    Redegjørelsen er utarbeidet av HR Manager, HMS Manager og hovedverneombud.

    Undersøkelsen gjelder Voith Hydro AS og er på et overordnet nivå, og anonymisert der dette er nødvendig for å sikre at enkeltansattes personlige forhold ikke røpes.

    Vi vil i redegjørelsen referere til flere av våre politikker og styrende dokumenter. Disse er utarbeidet i tett samarbeid med våre ansattrepresentanter, og er førende for våre arbeidsprosesser.

    Etikk og etterlevelse

     Spørreskjema i forbindelse med åpenhetsloven:

     Norsk: https://forms.office.com/e/Ctu4hpmJTF

      

     Voith Hydro AS sine klare verdier definerer måten vi driver virksomheten vår på:

     Vi er ambisiøse, innovative, pålitelige, rettferdige og bærekraftige.

     I forlengelse av våre verdier ønsker vi at både Voith Hydro AS og våre leverandører følger OECDs retningslinjer, som blant annet omhandler:

     Med bakgrunn i åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger har Voith Hydro AS utarbeidet et spørreskjema for leverandører. Vi har tro på at dette vil være til stor hjelp på veien mot å bli enda mer åpen og transparent. 

     Estimert tid for å fylle ut skjemaet er omtrent 9 minutter med JA/NEI-spørsmål.

     Lokasjoner i Norge

      Oslo

      Group Divisions
      Voith Hydro, Voith Turbo

      Voith Turbo AS

      t +47 63847020

      f +47 63847021

      Trondheim

      Group Division
      Voith Hydro

      Om Voith-konsernet

       Voith-konsernet er et globalt teknologiselskap. Med sin brede portefølje av systemer, produkter, tjenester og digitale applikasjoner setter Voith standarder i markedene for energi, papir, råvarer og transport og biler. Selskapet ble grunnlagt i 1867, og har i dag lokasjoner over hele verden, noe som gjør det til et av de større familieeide selskapene i Europa. 

       Les mer

       Ledige stillinger

         

        Vi tilbyr karrieremuligheter fra bedriftsledelse til maskinteknikk, fra produksjon til IT. Er du interessert i teknologi? Da har du kommet til rett sted hos Voith! Ser du etter en utfordring og ønsker å utvikle deg videre? Uansett hva du ønsker å oppnå – du bestemmer over din suksess!

        Les mer

        Ledige stillinger nå


        For øyeblikket er det ingen ledige stillinger for landet ditt

        Bedriftsnyheter

         Vi holder deg orientert om aktuelle bedriftsemner.

         RIGHT OFFCANVAS AREA