Voith i Norge en | no
Fredrikstad
Production
Sales, Services
Industrial Services

Servicesenter – generator og turbin

Det finnes et betydelig antall generatorer og turbiner i Norge som i nær fremtid har behov for rehabilitering.

Voith Hydro AS i Fredrikstad er ansvarlig for servicemarkedet for turbiner og generatorer. Selskapet har moderne verkstedfasiliteter generator- og turbinservice, samt lokaler for egenproduksjon av Resin Rich viklinger.

Kontakt

Voith Hydro AS
Kortbølgen 11
1630 Gamle Fredrikstad, Norway

Postadresse
Postboks 35
1650 Sellebakk, Norway 
+47 69 38 46 00
Vår produksjon av generatorviklinger er unik i Norge. Verkstedet kan produsere polviklinger samt komplette statorviklinger for spenninger opptil
15 kV, mens høyere spenninger produseres av Voith Hydro i Brasil og i USA.

Selskapet er ansvarlig for alle turbinrehabiliteringer, og disse utføres i et separat verksted sammen med et pålitelig nettverk av lokale underleverandører.

Serviceverksted med viklingsproduksjon

Verkstedet på 3 200 m2 har en produksjonshall for viklinger med høy spenning (Resin Rich), et høyspenningslaboratorium, et verksted for stavinspeksjoner og mekaniske rehabiliteringsoppgaver.

Selskapet har et godkjent lærlingopplegg og utdanner lærlinger innen transformator- og generatorvikling. Dette er unikt i Norge, og er gjort mulig gjennom selskapets viklingsproduksjon.
Selskapets forsyner kunder med alt fra små reservedeler til større oppgraderingsprosjekter. Selskapet samarbeider jevnlig med andre Voith Hydro-selskaper i Norge og Sverige.

Gjennom å være en ledende leverandør til norske kraftprodusenter, sikter selskapet også på større vekst innen servicemarkedet for generatorer og turbiner i Norge. Rask respons og fleksibilitet er kjernekriterier i selskapets forretningsstrategi.

Selskapet består av kompetente og erfarne spesialister som foretar vellykkede prosjektimplementeringer. Selskapet håndterer prosjekter med eget personale i alle sentrale funksjoner, f.eks., prosjektledere, ingeniører, mekanikere, arbeidsledere, viklere og montører.

Selskapet ligger på Øra industriområde i Fredrikstad.

En fullskalaleverandør på det norske vannkraftmarkedet.

Vannkraft har alltid vært Norges viktigste kilde til kraftproduksjon. Selv om det utvikles nye teknologier for å finne nye fornybare energikilder, vil vannkraft fortsatt være en svært viktig kilde til kraftproduksjon i fremtiden. For et globalt konsern som Voith, er Norge et viktig marked for levering av vannkraftprodukter og -tjenester.
Oslo Trondheim

Voith i Norge 

Vårt tilbud 

Voith er en global leverandør av høyteknologi og industritjenester. Voith tilbyr en bred portefølje av systemer, produkter og tjenester som betjener de fem viktige markedene for energi, olje og gass, papir, råmaterialer, samt transport og bilindustri i alle verdens regioner.

Spennende oppgaver  

Jobbe hos Voith  

Vi er her for deg 

Globalt