Voith i Norge en | no
Oslo
Production
Sales, Services
Industrial Services

En totalleverandør til det norske vannkraftmarkedet.

Vannkraft har alltid vært Norges viktigste kilde til kraftproduksjon. Selv om det utvikles nye teknologier for å finne nye fornybare energikilder, vil vannkraft fortsatt være en svært viktig kilde til kraftproduksjon i fremtiden. For et globalt konsern som Voith, er Norge et viktig marked for forsyningen av vannkraftprodukter og -tjenester.

 • Integrerte vannkraftprodukter, -systemer og -tjenester
 • Automasjon og elektriske hjelpesystemer
 • Turbinregulator
 • Service og vedlikehold - elektrisk utstyr
 • Servicesenter – generator og turbin

Kontakt

Voith Hydro AS
Østre Aker vei 90
0596 Oslo, Norway


Postadresse
Postboks 1, Alnabru
0613 Oslo, Norway 
+47 920 76 000
Voith har lenge vært ansett som en betydelig aktør i det norske markedet, med over 100 turbiner og et betydelig antall kontrollanlegg og generatorer i drift i Norge.

Voith Hydro i Norge betjener de norske og danske vannkraftmarkedene.

Voith Hydro har tekniske miljøer på tre steder i Norge. Vi er lokalisert i Oslo og Trondheim samt Fredrikstad, der vi har et serviceverksted for rehabilitering av generatorer og turbiner.

Som den eneste leverandøren i Norge, har Voith Hydro komplett lokal kompetanse for elektromekaniske produkter og systemer for vannkraftverk.

Servicesenter – generator og turbin

Voith Hydro AS i Fredrikstad er ansvarlig for servicemarkedet for turbiner og generatorer. Selskapet har moderne verkstedfasiliteter generator- og turbinservice, samt lokaler for egenproduksjon av Resin Rich viklinger.
Selskapet ligger på Øra industriområde i Fredrikstad.
Fredrikstad

Integrerte vannkraftprodukter, -systemer og -tjenester

Vi har mange års erfaring fra leveringer av «vann-til-wire»-løsninger. I tillegg har vi unik kunnskap innen planlegging og design av komplette elektromekaniske systemløsninger for vannkraftanlegg. Vi leverer alle typer enheter i alle størrelser.

Våre turbiner er meget konkurransedyktige på grunn av skreddersydd hydraulisk design kombinert med standardisert mekanisk konstruksjon.
En nøye utformet løsning er viktig ved levering av komplette vannkraftverk.. Hele produktutvalget fra batterier til hovedstengeventiler må planlegges nøye og produseres riktig for å opprettholde sikkerheten på kraftverket i alle situasjoner. Når det gjelder totalløsninger er det svært viktig å fokusere på detaljer.

Voith Hydro i Norge har tekniske ressurser med kompetanse og lang erfaring med mekanisk og hydraulisk turbindesign, konstruksjon, reguleringssystemer, salg, prosjektledelse, installasjon og idriftsettelse. Vi fokuserer på rehabilitering og oppgradering av eksisterende turbiner, samt nye turbiner for små og mellomstore kraftverk.

Vi har et nært samarbeid med andre Voit Hydro-enheter, primært i Østerrike og Tyskland, for kontrakter på det norske markedet. I 2010 ble et nytt verksted for produksjon av turbinløpehjul for det europeiske markedet etablert i St. Pölten i Østerrike.

Automasjon og elektriske hjelpesystemer

Automasjon og elektriske hjelpesystemer er en betydelig del av den norske virksomheten, og vi er ledende på skreddersydde løsninger for det norske vannkraftmarkedet.
Dette inkluderer alt fra tekniske tjenester, produksjon, installasjon til idriftsettelse.
Vi tilbyr komplette løsninger for vannkraftverk, som inkluderer f.eks.:
 • Maskinvare og programvare for automasjon
 • Grafisk brukergrensesnitt
 • Vern
 • Turbinregulator
 • Magnetisering
 • Vannivåregulering
 • Fjernstyring

Ettersom våre løsninger er basert på standardiserte produkter som også leveres til industrielle og offshore installasjoner, finnes det et betydelig marked for disse produktene, og reservedeler er allerede tilgjengelig.

Voith Hydro leverer komplette systemer for apparatanlegg med mellomspenning og høyspenning til generatorer i ulike versjoner, slik som konvensjonelle luftisolerte samleskinner og isolerte samleskinner som bygges på arbeidsplassen, samt fabrikkproduserte luftisolerte apparatanlegg og SF6-isolerte apparatanlegg.

Voith Hydro har den nødvendige kompetansen for prosjektledelse og oppstart av kraftverk, og har egne arbeidsledere og ferdigstillingsingeniører med lang spesialisterfaring.

I tillegg til systemer for mellomspenning, høyspenning og automasjon, leverer Voith alle nødvendige sekundære anlegg for 230/400 AC, standby diesel aggregater, kjøle- og dreneringssystemer, batterier, batteriladere, dAC/DC-distribusjon, belysning, nødbelysning, osv. Kunden drar nytte av at systemet er sammenhengende og dokumentasjonen er tydelig med få og enkle fysiske grensesnitt, noe som gjør at det er enklere å følge opp prosjekter i kundens egen organisasjon.

Turbinregulator

Fra 2014 er turbinregulatoravdelingen til Voith Hydro i Norge lokalisert i både Oslo og Trondheim. Avdelingen har over 40 års erfaring med automasjon og maskiner i Norge. Voiths internasjonale kompetanse går tilbake til begynnelsen av 1900-tallet.

Service og vedlikehold - elektrisk utstyr

Med kontorer i Oslo og Trondheim, og et verksted og kontor i Fredrikstad, har Voith Hydro lokal tilknytning til alle norske kunder. Voith Hydro er den eneste leverandøren i Norge med en komplett produkt- og kunnskaps-portefølje relatert til service og vedlikehold av alle elektromagnetiske systemer i vannkraftverk.

Voith i Norge 

Vårt tilbud 

Voith er en global leverandør av høyteknologi og industritjenester. Voith tilbyr en bred portefølje av systemer, produkter og tjenester som betjener de fem viktige markedene for energi, olje og gass, papir, råmaterialer, samt transport og bilindustri i alle verdens regioner.

Spennende oppgaver  

Jobbe hos Voith  

Vi er her for deg 

Globalt