Voith i Norge en | no
Trondheim
Production
Sales, Services
Industrial Services

En fullskalaleverandør på det norske vannkraftmarkedet.

Vannkraft har alltid vært Norges viktigste kilde til kraftproduksjon. Selv om det utvikles nye teknologier for å finne nye fornybare energikilder, vil vannkraft fortsatt være en svært viktig kilde til kraftproduksjon i fremtiden. For et globalt konsern som Voith, er Norge et viktig marked for levering av vannkraftprodukter og -tjenester.

Kontakt

Voith Hydro AS
Sluppenveien 25
7037 Trondheim, Norway

Postadresse
Postboks 9403, Torgard
7493 Trondheim, Norway 
+47 920 76 000
  • Integrerte vannkraftprodukter, -systemer og -tjenester
  • Automasjon og elektriske hjelpesystemer
  • Turbinregulator
  • Service og vedlikehold - elektrisk utstyr
  • Servicesenter – generator og turbin

Voith har lenge vært ansett som en betydelig aktør i det norske markedet, med over 100 turbiner og et betydelig antall kontrollanlegg og generatorer i drift i Norge.

Voith Hydro i Norge betjener de norske og danske vannkraftmarkedene.

Voith Hydro har tekniske miljøer på tre steder i Norge. Vi er lokalisert i Oslo og Trondheim samt Fredrikstad, der vi har et serviceverksted for rehabilitering av generatorer og turbiner.

Som den eneste leverandøren i Norge, har Voith Hydro komplett lokal kompetanse for elektromekaniske produkter og systemer for vannkraftverk.

Servicesenter – generator og turbin

Voith Hydro AS i Fredrikstad er ansvarlig for servicemarkedet for turbiner og generatorer. Selskapet har moderne verkstedfasiliteter generator- og turbinservice, samt lokaler for egenproduksjon av Resin Rich viklinger.
Selskapet ligger på Øra industriområde i Fredrikstad.
Fredrikstad

Voith i Norge 

Vårt tilbud 

Voith er en global leverandør av høyteknologi og industritjenester. Voith tilbyr en bred portefølje av systemer, produkter og tjenester som betjener de fem viktige markedene for energi, olje og gass, papir, råmaterialer, samt transport og bilindustri i alle verdens regioner.

Spennende oppgaver  

Jobbe hos Voith  

Vi er her for deg 

Globalt