Voith v České republice en | cs

O společnosti Voith

Voith je globální technologická skupina. Díky odvětvím jako energie, ropa a plyn, papír, surové materiály, přeprava a automobily působí naše široké portfolio (závody, produkty, služby a digitální aplikace) na pěti základních trzích ve všech oblastech světa.
Podnikání společnosti Voith je seskupeno do čtyř divizí: Voith Hydro, Voith Paper, Voith Turbo a Voith Digital Solutions.

Velká část světové produkce papíru je vyráběna na papírnických strojích Voith. Čtvrtina světové energie z vodních elektráren je vyrobena za pomoci turbín a generátorů z divize Voith Hydro. Hnací součástky Voith naleznete používané po celém světě, jak v průmyslových závodech, tak na silnicích a železnicích nebo vodních cestách. Aplikace z divize Voith Digital Solutions zase činí ze společnosti Voith jednoho z lídrů digitálních změn v klíčových světových průmyslových odvětvích.

Vždy o krok napřed

Společnost Voith nabízí novinky a služby pro různé trhy a průmyslová odvětví

Technologie společnosti Voith lze nalézt všude: při těžbě surovin, výrobě energie a papíru nebo v oblasti hromadné dopravy. Společnost má vytvořenou celosvětovou síť vývojových, výrobních i servisních míst.
Čtvrtinu celosvětové elektřiny vyrobené z vodní energie pořizují technologie a služby od společnosti Voith. Součástky a služby společnosti Voith zajišťují v elektrárnách po celém světě pravidelnou dodávku energie.
Ropa a zemní plyn hrají ve světě 21. století klíčovou roli. Spolehlivé dodávky těchto surovin jsou nezbytným předpokladem pro ekonomickou prosperitu.
Svět bez papíru? Nepředstavitelné. Papír je nosičem informací, vzdělávacím médiem, praktickým balicím materiálem a součástí osobní hygieny. Společnost Voith nabízí svým zákazníkům technologie a služby potřebné na celý proces výroby papíru.
Ačkoli to není na první pohled zřejmé, spojkové zařízení, převodové skříně a jiné součástky značky Voith jsou jako součást dopravníků po celém světě v nepřetržitém provozu. Ať už se suroviny nacházejí nad nebo pod povrchem, tyto součástky přispívají k dostupnosti materiálů jako uhlí, měď, nikl apod. k průmyslovému zpracování.
Po celém světě se přepravuje stále více zboží a stále větší počet lidí za prací cestuje nebo na pracoviště dochází. Metropole se spoléhají na inteligentní systémy hromadné a dálkové dopravy, které je spojují se světem. Společnost Voith k tomuto rozvoji přispívá inovativními a udržitelnými řešeními.

Group

Společnost Voith je jedním z největších rodinných podniků v Evropě.
  • 19 000 zaměstnanců
  • Pobočky ve více než 60 státech
  • Prodeje ve výši 4,2 miliardy eur
More about the group
at voith.com

Voith v České republice  

Naše nabídka 

Voith je celosvětovým poskytovatelem špičkových technologií a průmyslových služeb. Společnost Voith nabízí svým českým zákazníkům širokou škálu systémů, výrobků a služeb.

Vzrušující úkoly  

Práce pro společnost Voith  

Jsme tu pro vás  

Na celém světě