Wały przegubowe

Wały przegubowe Voith przekazują moment obrotowy do maszyny roboczej oraz
w dużym stopniu kompensują nieosiowość układu, zapewniając ciągłość produkcji
i obniżenie kosztów utrzymania. W naszej ofercie znajdują się wykonywane wg indy-
widualnego zapotrzebowania wały o podwyższonej jakości, wały standardowe oraz układy równoważące wały z podparciem w środkowej części.

Maksymalny moment obrotowy wynosi ponad 20 000 kNm.

 

Główne zalety: 

 • wytrzymałość na wysokie obciążenia statyczne i dynamiczne,
 • konstrukcja optymalna do przenoszenia siły,
 • płynna praca,
 • duża odporność na zużycie i długi czas eksploatacji.  

 

Przykładowe zastosowania:

 • walcownie,
 • pompy,
 • kruszarki,
 • pojazdy szynowe,
 • maszyny papiernicze,
 • napędy morskie,
 • stanowiska testowe. 

Pełna informacja o produkcie w języku angielskim